نمک زدایی اروند کنار (3500)
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 3500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهر اروند به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
در حال اجرا
1397/11/01
1397/11/09
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
تامین آب شرب سالم و بهداشتی

دوره احداث: یک سال

دوره بهر برداری تجاری: 15 سال

در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان در شهرستان های آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از 173 کیلومتر مربع در محل تلاقی اروند و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است.
سرمایه گذاری در این روش به صورت B.O.O می باشد.