نمک زدایی آبادان (12500)
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان آبادان به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
بهره برداری تجاری
1397/11/01
1397/11/09
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
تامین آب شرب بهداشتی و سالم
زمانبندی طرح

دوره احداث: یک سال

دوره بهربرداری: 10 سال

موقعیت جغرافیایی

شهرستان آبادان: در جنوب غربی ایران است. این شهرستان با شهرستانهای خرمشهر، شادگان و ماهشهر هم مرز است. و جنوب این شهرستان را خلیج فارس در بر میگیرد.

جمعیت:298090

مساحت: 2538 کیلو متر مربع

میانگین دمای سالانه: 26 درجه سانتی گراد

 

نحوه سرمایه گذاری
روش سرمایه گذاری در این طرح به صورتB.O.O می باشد.