شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد بند "ت" تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و آیین نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق انتشار فراخوان و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مربوطه نسبت به شناسایی متقاضیان، جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه‌های "کاهش هدررفت آب در شهرهای آبادان، خرمشهر، دزفول، شادگان، شوشتر، ماهشهر و مسجدسلیمان" با استفاده از ساز و کار بیع متقابل و با شرایط ذیل اقدام نماید: [ ادامه... ]
نوسازی تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد [ ادامه... ]
نوسازی تصفیه خانه های فاضلاب چمران [ ادامه... ]
واگذاری کل فرآیند یک شهر [ ادامه... ]
واگذاری تأسیسات تولید آب [ ادامه... ]
تکمیل فاضلاب شهرها (ماده 56) [ ادامه... ]
احداث سامانه گندزدایی [ ادامه... ]
تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، احداث، بهربرداری و تملک نیروگاه برق آبی در ورودی مخزن 6 هزار متر مکعبی شهرستان آغاجاری [ ادامه... ]
اجاره زمین تحت تملک شرکت آب و فاضلاب خوزستان جهت احداث نیروگاه خورشیدی برای تولید برق با ظرفیت حداقل 500 مگاوات به شرط سرمایه گذاری (تامین مالی و طراحی مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، احداث تاسیسات و ساختمانهای نیروگاه خورشیدی، محل نصب و راه اندازی تجهیزات، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذ تاییده عملیات بهربرداری، مدیریت و راهبردی، تعمیر و نگهداری و فروش و عرضه برق تولیدی [ ادامه... ]
تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، احداث، بهره برداری و تملک نیروگاههای برق آبی برروی خطوط انتقال آب شهرستان مسجد سلیمان [ ادامه... ]
کاهش هدر رفت آب خرمشهر [ ادامه... ]
کاهش هدر رفت آب آبادان [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 2500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرچویبده به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 3500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهر اروند به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان خرمشهر به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان آبادان به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 14000 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان آبادان به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
نتامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 مترمکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستانهای شادگان و دارخوین به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 25000 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستانهای هندیجان، بندر امام، ماهشهر به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 10000 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان رامهرمز به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
عبارت است از خرید و تعویض 75000 دستگاه کنتور فرسوده آب از نوع مولتی جت نیمه خشک یا خشک بر اساس لیست اشتراکهای ارائه شده از کنتورهای مشترکین شرکت آب و فاضلاب خوزستان [ ادامه... ]
تکمیل تاسیسات شهرهای امیدیه و آغاجری شامل: شبکه های جمع آوری اصلی و فرعی- خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ (در صورت نیاز) تکمیل تصفیه خانه فاضلاب به همراه انجام مطالعات و تملک زمین، در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با هم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل [ ادامه... ]
تکمیل تاسیسات شهر هندیجان شامل: شبکه های جمع آوری اصلی و فرعی- خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ (در صورت نیاز) تکمیل تصفیه خانه فاضلاب به همراه انجام مطالعات و تملک زمین، در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با هم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل [ ادامه... ]