احداث تأسیسات فاضلاب شهرهای مسجد سلیمان

تکمیل شبکه های فاضلاب شهرهای ایذه، بهبهان،بستان،شوش و اندیمشک

احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای ایذه، بهبهان،بستان،شوش و اندیمشک

خرید 120000 کنتور آب

احداث تأسیسات آب شیرین در شهرهای آبادان،خرمشهر،شادگان و رامهرمز

احداث مخازن دخیره در سطح استان

احداث خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ

اصلاح توسعه شبکه های استان

احداث ساختمان اداری