نمک زدایی خرمشهر (12500)
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان خرمشهر به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
بهره برداری تجاری
1397/11/01
1397/11/09
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
تامین آب شرب سالم و بهداشتی
زمانبندی طرح

دوره احداث: یک سال

دوره بهربرداری: 10سال

موقعیت جغرافیایی
خرمشهر: یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهردر مجاورت خلیج فارس و کشور عراق، از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه برخواردار است.جمعیت این شهر در حدود 172097 نفر می باشد و مساحت آن 67.5 کیلومتر مربع است 
نحوه سرمایه گذاری
روش سرمایه گذاری در این طرح به صورت B.O.O می باشد