نمک زدایی چوئبده (2500)
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 2500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرچویبده به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
در حال اجرا
1397/11/01
1397/11/09
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
تامین آب شرب بهداشتی و سالم

دوره احداث: یک سال

دوره بهر برداری: 15 سال

شهر چویبده در 35 کیلو متری جنوب شرقی شهر آبادان واقع شده است و جزو شهرهای آبادان بشمار می آید.

جمعیت: 7905 نفر

سرمایه گذاری در این پروژه به صورت B.O.O می باشد.