نیروگاه خورشیدی ستاد مرکزی
اجاره زمین تحت تملک شرکت آب و فاضلاب خوزستان جهت احداث نیروگاه خورشیدی برای تولید برق با ظرفیت حداقل 500 مگاوات به شرط سرمایه گذاری (تامین مالی و طراحی مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، احداث تاسیسات و ساختمانهای نیروگاه خورشیدی، محل نصب و راه اندازی تجهیزات، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذ تاییده عملیات بهربرداری، مدیریت و راهبردی، تعمیر و نگهداری و فروش و عرضه برق تولیدی
آینده
1397/11/01
1397/11/06
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان