طرح فاضلاب هندیجان
تکمیل تاسیسات شهر هندیجان شامل: شبکه های جمع آوری اصلی و فرعی- خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ (در صورت نیاز) تکمیل تصفیه خانه فاضلاب به همراه انجام مطالعات و تملک زمین، در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با هم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل
آینده
1397/11/01
1397/11/14
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب
زمانبندی طرح

دوره احداث: سه سال

مدت دوره بهره برداری تجاری: 15 الی 20 سال

فعالیت های اجرایی
احداث تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و اجرای شبکه و خطوط انتقال
موقعیت جغرافیایی

بندر هندیجان یکی از شهرهای تاریخی ایران با قدمتی بیش از 3000 سال، در جنوب شرقی استان خوزستان و در شمال خلیج فارس قرار گرفته است. رودخانه ای موسوم به هندیجان یا زهره این شهر را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند.

جمعیت: 49853

نحوه سرمایه گذاری
نحوه سرمایه گذاری در این طرح به روش بیع متقابل می باشد.