نمک زدایی شهرهای هندیجان - بندر امام - ماهشهر
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 25000 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستانهای هندیجان، بندر امام، ماهشهر به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
آینده
1397/11/01
1397/11/08
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
تامین آب شرب سالم و بهداشتی
زمانبندی طرح

دوره ساخت: یک سال

دوره بهربرداری تجاری: 15 سال

نحوه سرمایه گذاری
نحوه سرمایه گذاری در این طرح به صورت B.O.O می باشد

نمک زدایی شهرهای هندیجان - بندر امام - ماهشهر