نمک زدایی آبادان (14000)
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 14000 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستان آبادان به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
آینده
1397/11/01
1397/11/06
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
تامین آب شرب سالم و بهداشتی
زمانبندی طرح

دوره احداث:یک سال

دوره بهربرداری: 15 سال

نحوه سرمایه گذاری
روش سرمایه گذاری در این طرح به صورت B.O.O